ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

Η La Roche Posay σας υποδέχεται στην ιστοσελίδα της (εφεξής η «Ιστοσελίδα»)  πρόσβαση στην οποία παρέχεται από την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.larocheposay.gr. Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους Χρήσης, που διέπουν τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.  Η Iστοσελίδα δημιουργήθηκε για την  L’Oréal HELLAS A.E., που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, επί της Λ.Εθνικής Αντιστάσεως αρ.39Α, ΤΚ. 14234, τηλ : 210-6188500, η οποία διακινεί και εμπορεύεται στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα της μάρκας La Roche Posay.

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πρέπει να είστε ενήλικες (άνω των 18 ετών) και να διαθέτετε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν είστε ανήλικοι, απαιτείται η πρότερη γονική άδεια. Κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν : α) εφόσον συμμετέχετε σε μία ενέργεια (π.χ. διαγωνισμό με κλήρωση), η οποία διοργανώνεται από εμάς, β) εφόσον συμπληρώνετε ένα έντυπο (φόρμα) προκειμένου να απαντήσετε σε έρευνες που πραγματοποιούνται από εμάς στο πλαίσιο εσωτερικών στατιστικών μελετών, γ) εφόσον γνωστοποιείτε ένα πρόβλημα που αφορά στην Ιστοσελίδα ή μία από τις υπηρεσίες που προτείνουμε κ.ά.Τα υποχρεωτικά πεδία που καλείστε να συμπληρώσετε, σημειώνονται με αστερίσκο.

Αποδέχεστε ότι τα στοιχεία που υποβάλετε προς εμάς και τα οποία αποθηκεύονται στα πληροφοριακά μας συστήματα είναι ακριβή και επέχουν θέση απόδειξης της ταυτότητάς σας. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης σύστασης σχετικού αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή σε ορισμένα τμήματά της ίσως απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσετε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των κωδικών αυτών. Βεβαίως, μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς αυτούς ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο αριθμός προσπαθειών πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και/ή σε ορισμένα τμήματά της μπορεί να είναι περιορισμένος ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε δόλια χρήση των κωδικών αυτών. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε δόλια χρήση μπορεί να υποπέσει στην αντίληψή σας.Διευκρινίζεται ότι δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης μέσω τηλεφώνου ή αυτόκλητου τηλεφωνικού μηνύματος (spam e-mail).Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διακόψουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρούμε την Ιστοσελίδα πάντα προσβάσιμη, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε πρόσβαση σε όλες τις περιστάσεις. Πράγματι και κυρίως για λόγους συντήρησης, ανανέωσης ή άλλους λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί. Η La Roche Posay σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αυτές τις διακοπές και τις συνέπειές τους για τον Χρήστη.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν (όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.ά.), αποτελεί πνευματικό έργο, το οποίο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός και εάν άλλως ρητά προβλέπεται, δεν παραχωρείται στον Χρήστη καμία άδεια και κανένα άλλο δικαίωμα πέραν αυτού της ενημέρωσης της Ιστοσελίδας για χρήση αυστηρά προσωπική και ιδιωτική. Κάθε χρήση ή αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας (εν όλω ή εν μέρει) ή οποιουδήποτε εκ των στοιχείων που την απαρτίζουν, σε οποιαδήποτε μορφή, για άλλους σκοπούς, και κυρίως εμπορικούς, απαγορεύεται ρητώς. Κατ’εξαίρεση, μπορεί να σας επιτραπεί ρητώς η αναπαραγωγή ή / και η παρουσίαση εν όλω ή εν μέρει της Ιστοσελίδας σε ορισμένα μέσα, για την οποία θα χρειασθεί η πρότερη έγγραφη έγκρισή μας. Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση σχετικής αδείας πρέπει να υποβληθεί εκ των προτέρων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση αποτελεί παραποίηση που διώκεται ποινικά και αστικά.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Θα θέλαμε, αρχικά, να σας υπενθυμίσουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι διαθέτετε τα απαραίτητα υλικά μέσα (hardware) και λογισμικό για χρήση του Διαδικτύου.  Επίσης, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Διαδίκτυο δεν επιτρέπει τη διασφάλιση, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα της μετάδοσης δεδομένων, και συνεπώς, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, διαγραφές, καθυστερήσεις, ελαττώματα (οφειλόμενα κυρίως σε ιούς) στις τηλεφωνικές γραμμές, στο υλικό και το λογισμικό, τα οποία δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας ή ακόμα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πιθανής αλλοίωσης του περιεχομένου που αναρτάται στην Ιστοσελίδα. α. Γενικές υποχρεώσεις του Χρήστη Υπερασπιζόμαστε τις αξίες της ανοχής και του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η παρούσα Ιστόσελίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως φορέας προβολής ρατσιστικού, βίαιου, ξενοφοβικού, κακόβουλου, άσεμνου ή παράνομου περιεχομένου.  Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, απαγορεύεται να: - διανέμετε προσβλητικό, συκοφαντικό, απαγορευμένο, κακόβουλο περιεχόμενο, που παραβιάζει δικαιώματα ιδιωτικότητας ή εικόνας, και υποκινεί βία, φυλετικό ή εθνικιστικό μίσος,- χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για πολιτικούς, προωθητικούς ή προσηλυτιστικούς σκοπούς,- αναρτάτε προωθητικό ή διαφημιστικό περιεχόμενο,- εκτρέπετε το Φόρουμ Συζητήσεων από τους σκοπούς του, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της χρήσης του ως υπηρεσίας γνωριμιών,- αναρτάτε πληροφορίες ή περιεχόμενο που μπορεί να αναστατώσουν τις ευαισθησίες των νέων,- προβαίνετε σε παράνομες ενέργειες, προσβάλλοντας κυρίως τα δικαιώματα των δικαιούχων επί  του λογισμικού, τα εμπορικά σήματα, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα κείμενα, τα βίντεο κ.ά. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να κατέχετε όλα τα δικαιώματα και/ή άδειες αναφορικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο που θέλετε να αναρτήσετε στην Ιστοσελίδα. Αναφορικά με αυτό, συστήνουμε να μην αναρτάτε περιεχόμενο (κυρίως φωτογραφίες) στις οποίες εμφανίζονται πρόσφατα αρχιτεκτονικά έργα, διαφημιστικές δημιουργίες, εικόνες υφασμάτων στις οποίες μπορεί να φαίνεται το εμπορικό σήμα (λογότυπος, μάρκας κ.ά.). Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών και βίντεο) που απεικονίζει ανήλικους δεν θα γίνεται αποδεκτό στην Ιστοσελίδα αυτή. β Ειδικές διατάξεις για ορισμένα τμήματα Διάφορα τμήματα της Ιστοσελίδας μπορεί να τεθούν στη διάθεσή σας, όπως Περιεχόμενο που μπορείτε να Κατεβάσετε, On-Line Εφαρμογές, Περιεχόμενο Χρήστη, Φόρουμ Συζητήσεων κ.ά. (εφεξής τα «Τμήματα»). 

(i) Περιεχόμενο που μπορείτε να "Κατεβάσετε"  Στην Ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να διαθέσουμε περιεχόμενο που μπορείτε να «κατεβάσετε» (το «Περιεχόμενο που μπορείτε να Κατεβάσετε»). Κατεβάζοντας ή χρησιμοποιώντας αυτό το Περιεχόμενο, αποδέχεσθε πλήρως και ανεπιφύλακτα να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για προσωπική και ιδιωτική χρήση μόνο, σας παραχωρούμε, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων χρήσης και για τη νόμιμη περίοδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του «Περιεχόμενου που μπορείτε να Κατεβάσετε». Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, παρουσίαση, αλλαγή ή διανομή του Περιεχομένου αυτού πρέπει να έχει δοθεί η πρότερη ρητή άδειά μας. Οποιαδήποτε αίτηση για τέτοια άδεια πρέπει να μας υποβληθεί εκ των προτέρων στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@larocheposay.gr

(ii) On-Line Εφαρμογές   Στην Ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να διαθέσουμε εφαρμογές λογισμικού (οι «On-line Εφαρμογές»). Για προσωπική και ιδιωτική χρήση μόνο, σας παραχωρούμε, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων χρήσης και για τη νόμιμη περίοδο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των «On-Line Εφαρμογών». Δεσμεύεστε να μην τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, αναπαράγετε, διορθώσετε ή διανείμετε τις On-Line Εφαρμογές αλλά ούτε κάποιο σήμα ή τίτλο που αναγράφεται σε αυτές τις On-Line Εφαρμογές και/ή άλλα μέσα που σχετίζονται με αυτές.  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε πιθανή ανωμαλία αναφορικά με τις  On-Line Εφαρμογές στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@larocheposay.gr Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσουμε τυχόν τέτοιες ανωμαλίες το συντομότερο δυνατόν.  

(iii) Περιεχόμενο Χρήστη Στην Ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να διαθέσουμε χώρο αφιερωμένο στο περιεχόμενο χρήστη, όπως ενδεικτικά κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κ.ά. (το «Περιεχόμενο Χρήστη»).  Το Περιεχόμενο Χρήστη που αναρτάτε στον Ιστότοπο αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή και απόλυτη ευθύνη σας. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν πρέπει να αντιβαίνει στους ισχύοντες νόμους ή τα χρηστά ήθη και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων. Αναφορικά με αυτά, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε στιγμή το Περιεχόμενο Χρήστη που είναι προφανώς παράνομο και/ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και/ή που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων.   Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που φαίνεται ότι αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και/ή στα χρηστά ήθη και/ή τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@larocheposay.gr

(iv) Φόρουμ Συζητήσεων Στην Ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να διαθέσουμε χώρο που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες (το «Φόρουμ Συζητήσεων»). Το Φόρουμ Συζητήσεων πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη, τις αρχές που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και με σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων.  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε επικοινωνία που φαίνεται ότι αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία και/ή στα χρηστά ήθη και/ή τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@larocheposay.gr

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

α. Γενικές διατάξεις  
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να σας παρέχουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, επειδή η μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστη τεχνικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια όλων των στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Επίσης, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι ανακρίβειες ή παραλείψεις μπορεί να εμφανιστούν στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα κυρίως λόγω της παρέμβασης τρίτων. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  contact@larocheposay.gr

β. Πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται δεν αποτελούν προσφορά πώλησης, αλλά γενική παρουσίαση του φάσματος των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουμε στη χώρα όπου αναρτάται η Ιστοσελίδα.  

γ. Συμβουλές και διαγνωστικά εργαλεία  
Οι συμβουλές και/ή τα διαγνωστικά εργαλεία που διατίθενται στην Ιστόσελιδα είναι απλές προσομοιώσεις που έχουν στόχο την παροχή συμβουλών για τα καλλυντικά. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται εντελώς ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ιατρική διάγνωση ή την κλινική παρατήρηση, ούτε αναπληρώνουν την ιατρική θεραπεία. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε πλήρη ικανοποίηση αναφορικά με τις συμβουλές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης των εργαλείων αυτών και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το πώς θα τις χρησιμοποιήσετε.  Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή σε περίπτωση αμφιβολίας, συστήνουμε να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό και/ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

δ. Υπερσυνδέσεις (Hyper-Links) στην Ιστοσελίδα 
Οι υπερσυνδέσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Ιστοσελίδα μπορούν να σας οδηγήσουν σε Ιστοσελίδες τρίτων των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, και στον βαθμό που αυτές οι υπερσυνδέσεις έχουν συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα αποκλειστικά για να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή και αποκλειστική σας ευθύνη.  Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε υπερσυνδέσεις στην Ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να μας υποβάλετε προηγουμένως σχετική αίτηση παροχής αδείας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@larocheposay.gr 

e. Χρήση των cookies 
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα (όπως π.χ. οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης) που μπορούν να διαβαστούν κατά την επίσκεψή σας στην ίδια ιστοσελίδα.  Για να επωφεληθείτε από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του web browser σας ώστε να αποδέχεται τα cookies. Υπογραμμίζεται ότι τα cookies δεν μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιούμε, ενώ η περίοδος διατήρησης των πληροφοριών που καταγράφονται από τα cookies στον υπολογιστή σας ανέρχεται σε 6 μήνες. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας τον υπολογιστή σας αναλόγως.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα κυρίως όταν: (i) εγγράφεστε σε μια υπηρεσία, (ii) κατεβάζετε Περιεχόμενο, (iii) χρησιμοποιείτε ένα Τμήμα και/ή ένα «διαγνωστικό» εργαλείο, (iv) δηλώνετε συμμετοχή σε παιγνίδι/διαγωνισμό, (v) μας στέλνετε e-mail, (v) απαντάτε σε δημοσκόπηση ή μελέτη. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτόματης επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

- Στατιστικές μελέτες: συλλέγουμε και μελετούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά σας και να προσαρμόσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας στις προσδοκίες σας. Οι στατιστικές αυτές μελέτες είναι απολύτως εμπιστευτικές.
- Παρακολούθηση της σχέσης με τους πελάτες: αν μας στείλετε ένα μήνυμα, τα στοιχεία διατηρούνται και χρησιμοποιούνται για να στείλουμε την απάντησή μας στο αίτημά σας και να διασφαλίσουμε την παρακολούθησή του.
- Παροχή υπηρεσιών: αποστολή ενημερωτικών δελτίων, πρόσβαση σε ορισμένους χώρους παροχής συμβουλών κ.ά.

Επίσης, και με την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την έγκρισή σας επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία σας στους συνεργάτες  μας. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε κανένα προσωπικό δεδομένο εν αγνοία σας, παρά μόνο με την τήρηση των προϋποθέσεων του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και των οδηγιών, κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ιδίως της κανονιστικής πράξης 1/1999. Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, όπως και σε περίπτωση δικαστικής εντολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου και την εκάστοτε δικαστική δικαιοδοσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντιρρήσεων και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχτεί από εμάς και σας αφορούν. Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και συλλέχτηκαν από τη La Roche Posay, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στην Ιστοσελίδα www.larocheposay.gr

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς και να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, κυρίως για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέο ισχύοντα νόμο και/ή κανονισμό και/ή βελτίωσης της Ιστοσελίδας. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στους παρόντος Όρους Χρήσης και τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει γίνει αποδεκτή από κάθε Χρήστη που εισήλθε στην ιστοσελίδα μετά την τροποποίηση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά την εγκυρότητα, την ερμηνεία και / ή την εκτέλεση αυτών, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Credits

Η Ιστοσελίδα φιλοξενείται από την εταιρεία Microsoft France, εταιρεία SAS (απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία) με εταιρική έδρα στη διεύθυνση 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France (Γαλλία), εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Nanterre και ενδοκοινοτικό ΑΦΜ FR 327 733 184.

LA ROCHE-POSAY
Εθνικής Αντιστάσεως 39Α
142 34 Νεα Ιωνία
Αθήνα
Ελλάδα

Verizon France SAS
Tour franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10

  • Facebook
  • Pin

Προτεινόμενα για σένα

Προβολή όλων των άρθρων


v_push_commitment_19957.jpg


v_push_commitment_19955.jpg


v_push_commitment_19962.jpg